Ghi Nhớ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ VUI LÒNG KHÔNG RIP SKIN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ~ HÃY TÔN TRỌNG CHÚNG TÔI NHƯ CHÚNG TÔI ĐÃ TÔN TRỌNG BẠN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Điều hành viên: Kiyomi, Kitamura_Kou, Reito

Bài mới

Go to page : 1, 2  Next


Danh sách bài viết

No new posts
[Khu làm việc] Khu vực yêu cầu nhận huy hiệu.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [29/11/2012, 6:05 pm] Trả lời: [1] Xem: [849]
avatar
Elv View latest post
[on 27/12/2018, 12:57 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[Thông báo] Ra mắt shop OTK

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [27/7/2012, 10:50 pm] Trả lời: [8] Xem: [11829]
avatar
xxxkonzumyxxx View latest post
[on 7/5/2013, 10:24 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[Thông báo] Nội quy diễn đàn.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [25/11/2012, 8:15 pm] Trả lời: [0] Xem: [3046]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 25/11/2012, 8:15 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[Thông báo] Những việc làm sau khi đăng kí xong

Thông báo
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [28/7/2012, 1:54 pm] Trả lời: [0] Xem: [19658]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 28/7/2012, 1:54 pm]

No new posts
[THÔNG BÁO] Chuyển địa chỉ của forum

Tin tức
Đăng bởi: [otakuforever] Vào lúc: [30/6/2018, 8:15 pm] Trả lời: [1] Xem: [99]
avatar
Elv View latest post
[on 23/12/2018, 1:24 pm]

No new posts

Thông báo
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [27/8/2012, 9:03 pm] Trả lời: [36] Xem: [7854]
avatar
otakuforever View latest post
[on 29/6/2018, 1:38 pm]

No new posts
[THÔNG BÁO] Thay đổi giao diện mới~ đánh dấu sự trở lại của forum~

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [28/12/2017, 9:05 pm] Trả lời: [8] Xem: [841]
avatar
vinhhayuki View latest post
[on 20/1/2018, 12:39 pm]

No new posts
[Khu làm việc] Khu vực khai báo hashtag.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [31/12/2016, 10:49 pm] Trả lời: [10] Xem: [1521]
avatar
CrystalChris View latest post
[on 7/1/2018, 5:32 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [4/12/2016, 10:08 pm] Trả lời: [23] Xem: [1511]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 2/1/2017, 11:05 pm]

No new posts

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [12/11/2016, 10:13 pm] Trả lời: [12] Xem: [1029]
avatar
Nagato View latest post
[on 26/11/2016, 5:58 pm]

No new posts
[THÔNG BÁO] Cập nhật nội quy dành cho những topic lấy nguồn từ nơi khác.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [29/9/2016, 11:52 pm] Trả lời: [11] Xem: [696]
avatar
Destroy View latest post
[on 18/10/2016, 10:40 pm]

No new posts

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [3/10/2016, 10:05 pm] Trả lời: [19] Xem: [1036]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 17/10/2016, 11:26 pm]

No new posts

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [27/8/2016, 9:10 pm] Trả lời: [26] Xem: [1364]
avatar
Kin View latest post
[on 1/10/2016, 7:28 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] Ra mắt shop ảnh nền dành cho khung thông tin của người đăng bài~

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [6/4/2016, 11:56 pm] Trả lời: [0] Xem: [625]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 6/4/2016, 11:56 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] V/v thay đổi những thành viên có tên tài khoản chứa kí tự đặc biệt~

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [2/4/2016, 11:55 pm] Trả lời: [1] Xem: [467]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 6/4/2016, 1:13 am]

No new posts

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [7/2/2016, 8:09 pm] Trả lời: [15] Xem: [1384]
avatar
Chanh no.1 View latest post
[on 15/2/2016, 4:41 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [5/6/2015, 3:22 pm] Trả lời: [30] Xem: [1762]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 12/6/2015, 2:54 pm]

No new posts
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 4/2015.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [8/5/2015, 10:45 am] Trả lời: [4] Xem: [613]
avatar
Nagato View latest post
[on 29/5/2015, 8:24 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [8/3/2014, 9:52 am] Trả lời: [34] Xem: [3764]
avatar
kirikawaii View latest post
[on 19/4/2015, 9:16 am]

No new posts
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 3/2015.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [4/4/2015, 8:18 am] Trả lời: [2] Xem: [523]
avatar
Kin View latest post
[on 4/4/2015, 10:12 pm]

No new posts
[THÔNG BÁO] Cập nhật nội quy diễn đàn ~ tháng 3/2015.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [1/3/2015, 3:56 pm] Trả lời: [5] Xem: [587]
avatar
Hana-chan View latest post
[on 3/3/2015, 7:37 pm]

No new posts
[THÔNG BÁO] Bản cập nhật tháng 12/2014.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [20/12/2014, 1:03 pm] Trả lời: [2] Xem: [1051]
avatar
Samalanka View latest post
[on 24/2/2015, 8:48 am]

No new posts
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 1/2015

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [9/2/2015, 11:35 pm] Trả lời: [5] Xem: [619]
avatar
Kin View latest post
[on 19/2/2015, 1:01 pm]

No new posts
[TỔNG KẾT CUỐI NĂM] Một năm nhìn lại~

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [18/2/2015, 7:34 pm] Trả lời: [7] Xem: [590]
avatar
Kin View latest post
[on 19/2/2015, 12:38 pm]

No new posts
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 12/2014.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [8/1/2015, 11:39 pm] Trả lời: [5] Xem: [675]
avatar
Reito View latest post
[on 10/1/2015, 9:36 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 11/2014.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [6/12/2014, 11:43 pm] Trả lời: [5] Xem: [592]
avatar
Kiyomi View latest post
[on 14/12/2014, 6:07 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 10/2014.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [4/11/2014, 12:03 am] Trả lời: [5] Xem: [715]
avatar
Reito View latest post
[on 4/11/2014, 8:42 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 9/2014.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [3/10/2014, 11:35 pm] Trả lời: [5] Xem: [556]
avatar
Hana-chan View latest post
[on 5/10/2014, 4:46 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 8/2014.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [3/9/2014, 10:49 am] Trả lời: [5] Xem: [691]
avatar
Nagato View latest post
[on 6/9/2014, 10:24 am]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 7/2014.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [3/8/2014, 6:19 pm] Trả lời: [4] Xem: [580]
avatar
Kin View latest post
[on 4/8/2014, 9:16 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 6/2014

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [3/7/2014, 11:32 pm] Trả lời: [5] Xem: [531]
avatar
Reito View latest post
[on 4/7/2014, 10:01 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 5/2014

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [3/6/2014, 10:07 am] Trả lời: [5] Xem: [588]
avatar
Hana-chan View latest post
[on 5/6/2014, 8:21 pm]

No new posts
[THÔNG BÁO] Bản cập nhật tháng 5+6/2014 - UPDATE.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [27/5/2014, 2:20 pm] Trả lời: [7] Xem: [967]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 3/6/2014, 10:43 am]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 4/2014

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [5/5/2014, 8:01 am] Trả lời: [5] Xem: [656]
avatar
Kin View latest post
[on 7/5/2014, 6:13 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] Danh sách 5 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 3/2014

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [1/4/2014, 2:42 pm] Trả lời: [5] Xem: [704]
avatar
[N]guyệt_3k View latest post
[on 2/4/2014, 7:57 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] Thang cấp bậc của CDOV

Tin tức
Đăng bởi: [Rin Asakura] Vào lúc: [8/3/2014, 1:17 pm] Trả lời: [0] Xem: [969]
avatar
Rin Asakura View latest post
[on 8/3/2014, 1:17 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[THÔNG BÁO] Danh sách 3 thành viên đạt huy hiệu giải thưởng tháng 2/2014

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [1/3/2014, 9:41 pm] Trả lời: [3] Xem: [676]
avatar
Rin Asakura View latest post
[on 3/3/2014, 5:20 pm]

No new posts
[THÔNG BÁO] V/v setup Rin và Rei lên làm S-MOD

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [20/2/2014, 2:25 pm] Trả lời: [10] Xem: [1583]
avatar
Kin View latest post
[on 20/2/2014, 8:52 pm]

No new posts

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [29/1/2014, 9:43 pm] Trả lời: [33] Xem: [3440]
avatar
Kiyomi View latest post
[on 5/2/2014, 9:45 pm]

Bài mới

Go to page : 1, 2  Next

.

Chú thích
  • Bài viết cũ

  • Bài viết mới
  • Bài viết đã khóa

  • Thông báo
  • Thông báo chung

  • Chú ý
Quyền hạn cá nhân
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum

Users browsing this forum: None

[X] Đóng cửa sổ này