Ghi Nhớ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ VUI LÒNG KHÔNG RIP SKIN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ~ HÃY TÔN TRỌNG CHÚNG TÔI NHƯ CHÚNG TÔI ĐÃ TÔN TRỌNG BẠN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Điều hành viên: Kiyomi, Kitamura_Kou, Reito

Forum »  » Thánh địa Manga » Manga Land » Lịch phát hành/Lịch lên sóng » Lịch phát hành/Lịch lên sóng

Bài mới

Go to page : 1, 2, 3  Next


Danh sách bài viết

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 7/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [23/6/2018, 9:52 pm] Trả lời: [2] Xem: [256]
avatar
phuongngocql View latest post
[on 13/10/2018, 1:12 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 5/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [4/5/2018, 8:45 am] Trả lời: [0] Xem: [1224]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 4/5/2018, 8:45 am]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 4/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [3/4/2018, 10:56 am] Trả lời: [1] Xem: [1720]
avatar
Kin View latest post
[on 3/4/2018, 8:57 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 3/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [6/3/2018, 9:20 pm] Trả lời: [3] Xem: [1271]
avatar
Elv View latest post
[on 9/3/2018, 10:00 am]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 2/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [11/2/2018, 3:46 pm] Trả lời: [0] Xem: [1551]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 11/2/2018, 3:46 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2018 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [26/12/2017, 9:54 pm] Trả lời: [6] Xem: [2471]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 14/1/2018, 12:28 pm]

No new posts
[ANICHART] Winter 2017/2018 Anime Chart - Danh sách anime sẽ được công chiếu vào mùa xuân 2018.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [1/1/2018, 11:32 am] Trả lời: [0] Xem: [1091]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 1/1/2018, 11:32 am]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 8/2017 (NXB Kim Đồng +Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [6/8/2017, 10:18 am] Trả lời: [0] Xem: [8511]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 6/8/2017, 10:18 am]

No new posts
[LỊCH LÊN SÓNG] Danh sách anime sẽ được công chiếu vào mùa hè 2017.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [28/5/2017, 10:21 am] Trả lời: [3] Xem: [7260]
avatar
hikama View latest post
[on 5/8/2017, 8:09 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 7/2017 (NXB Kim Đồng +Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [9/7/2017, 5:22 pm] Trả lời: [1] Xem: [4943]
avatar
NaruNagi2k5 View latest post
[on 10/7/2017, 8:08 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 6/2017 (NXB Kim Đồng +Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [28/5/2017, 9:41 am] Trả lời: [3] Xem: [7292]
avatar
otakuforever View latest post
[on 5/6/2017, 1:13 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 5/2017 (NXB Kim Đồng +Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [30/4/2017, 9:04 am] Trả lời: [1] Xem: [5555]
avatar
Kin View latest post
[on 25/5/2017, 7:53 pm]

No new posts

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [10/12/2016, 9:34 pm] Trả lời: [12] Xem: [5205]
avatar
gaubongdep View latest post
[on 3/5/2017, 3:54 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 4/2017 (NXB Kim Đồng +Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [2/4/2017, 9:19 am] Trả lời: [3] Xem: [7327]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 30/4/2017, 8:26 am]

No new posts
[LỊCH LÊN SÓNG] Danh sách anime sẽ được công chiếu vào mùa xuân 2017.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [2/4/2017, 9:40 am] Trả lời: [3] Xem: [2191]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 30/4/2017, 8:06 am]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 3/2017 (NXB Kim Đồng +Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [27/2/2017, 12:07 am] Trả lời: [4] Xem: [6951]
avatar
Hana-chan View latest post
[on 2/3/2017, 6:43 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 2/2017 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [17/1/2017, 11:29 pm] Trả lời: [2] Xem: [9463]
avatar
quyenanh View latest post
[on 1/2/2017, 3:13 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2017 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [25/12/2016, 11:51 pm] Trả lời: [2] Xem: [7598]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 9/1/2017, 11:09 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 12/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [22/11/2016, 10:06 pm] Trả lời: [2] Xem: [4740]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 7/12/2016, 11:49 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 11/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [24/10/2016, 11:51 pm] Trả lời: [2] Xem: [4595]
avatar
scarletofmagic View latest post
[on 15/11/2016, 7:27 pm]

This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 10/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [1/10/2016, 12:33 am] Trả lời: [5] Xem: [3761]
avatar
Kin View latest post
[on 24/10/2016, 8:05 pm]

No new posts
[LỊCH LÊN SÓNG] Danh sách anime sẽ được công chiếu vào mùa thu 2016.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [2/9/2016, 1:11 pm] Trả lời: [7] Xem: [2114]
avatar
ZzYuHaRanzZ View latest post
[on 7/9/2016, 12:09 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 9/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ + TVM Comics)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [27/8/2016, 9:48 pm] Trả lời: [9] Xem: [4744]
avatar
ZzYuHaRanzZ View latest post
[on 7/9/2016, 12:03 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 8/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ + TVM Comics)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [28/7/2016, 10:30 pm] Trả lời: [2] Xem: [3493]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 1/8/2016, 11:36 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 7/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ + TVM Comics)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [30/6/2016, 10:39 pm] Trả lời: [3] Xem: [3388]
avatar
alice_alexander View latest post
[on 26/7/2016, 6:38 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 6/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ + TVM Comics)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [31/5/2016, 12:01 am] Trả lời: [6] Xem: [4367]
avatar
alice_alexander View latest post
[on 21/6/2016, 9:20 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 5/2016 (NXB TVM Comics + Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [23/4/2016, 10:22 pm] Trả lời: [5] Xem: [5817]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 12/5/2016, 12:52 am]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 4/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [25/3/2016, 12:57 am] Trả lời: [5] Xem: [5505]
avatar
Hana-chan View latest post
[on 4/4/2016, 7:36 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 3/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [8/3/2016, 7:16 pm] Trả lời: [5] Xem: [3751]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 14/3/2016, 12:10 am]

No new posts
[ANICHART] Spring 2016 Anime Chart 1.0 - Danh sách anime sẽ được công chiếu vào mùa xuân 2016.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [14/2/2016, 9:09 am] Trả lời: [0] Xem: [2300]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 14/2/2016, 9:09 am]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 2/2016 (NXB Kim Đồng)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [24/1/2016, 11:40 pm] Trả lời: [0] Xem: [5283]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 24/1/2016, 11:40 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 1/2016 (NXB Kim Đồng + Trẻ + TVM Comics)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [27/12/2015, 6:11 pm] Trả lời: [2] Xem: [7342]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 4/1/2016, 11:47 pm]

No new posts
[LỊCH LÊN SÓNG] - WINTER 2015 - Bảng sắp xếp thứ tự thời gian lên sóng của các dự án anime mới trong list mùa đông 2015~

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [11/12/2015, 3:29 pm] Trả lời: [4] Xem: [1369]
avatar
nhOx nU View latest post
[on 21/12/2015, 10:17 pm]

No new posts
[ANICHART] Winter 2015/2016 Anime Chart 2.0 - Danh sách anime sẽ được công chiếu vào mùa đông 2015.

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [11/12/2015, 3:51 pm] Trả lời: [0] Xem: [1145]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 11/12/2015, 3:51 pm]

No new posts
[LỊCH PHÁT HÀNH] Lịch phát hành manga tháng 12/2015 (NXB Kim Đồng + TVM Comics + Trẻ)

Tin tức
Đăng bởi: [Kitamura_Kou] Vào lúc: [30/11/2015, 12:09 am] Trả lời: [3] Xem: [1982]
avatar
Kitamura_Kou View latest post
[on 2/12/2015, 12:12 am]

Bài mới

Go to page : 1, 2, 3  Next

.

Forum »  » Thánh địa Manga » Manga Land » Lịch phát hành/Lịch lên sóng » Lịch phát hành/Lịch lên sóng


Chú thích
  • Bài viết cũ

  • Bài viết mới
  • Bài viết đã khóa

  • Thông báo
  • Thông báo chung

  • Chú ý
Quyền hạn cá nhân
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum

Users browsing this forum: None

[X] Đóng cửa sổ này